ניהול פרויקטי גיוס תוך קיצור תהליכים ואיתור מועמדים מותאמים

אלפנאר מנהלת קשר שוטף ורציף מול כלל המעסיקים בארץ. לכל מעסיק עימו עובדת החברה ממונה מנהל לקוח שתפקידו להוביל, לעקוב ולנהל את הממשק השוטף מול אותו מעסיק.

משרות פנויות אצל מעסיקים מטופלות באופן שוטף. עם זאת, מידי פעם נוצר הצורך לגיוס רב משתתפים או גיוסים מיוחדים. לצורך כך ממנה אלפנאר מנהל פרויקט, שיכול להיות מנהל הלקוח או רכז אחר, שיעבוד מול המעסיק באופן ישיר ויומי כדי לבנות פרויקט גיוס ולהוציאו לפועל. הפרויקט נבנה לפי הצרכים הספציפיים של המעסיק וכולל בין היתר את השלבים הבאים:

  • סקירת צרכי המעסיק והמשרות הנדרשות
  • הכנה אצל המעסיק – הדרכה בנושא קליטת עובדים מהחברה הערבית וכל נושא אחר הנדרש.
  • איתור ומיון משתתפים במאגר או מחוצה לו
  • ימי חשיפה למשתתפים – הזדמנות למעסיק להגיע למרכז ולספר על החברה וההזדמנויות בה.
  • הכנה לימי ראיונות – הכשרה למעסיק (במידת הצורך) בנושא כיצד לראיין בחברה הערבית
  • ימי ראיונות.
  • ראיונות ע"י המעסיק. לפי דרישה אלפנאר תשמח להקצות מראיינים שיתודרכו ע"י המעסיק.
  • עזרה בהחתמה על חוזים/הסברים לעובדים החדשים.
  • מעקב לאחר השמה

לאורך הפרויקט יעדכן מנהל הפרויקט את המעסיק לגבי ההתקדמות, הצרכים, והצעדים הבאים. 

“מרכזי ריאן מציעים שירותים מגוונים ומקיפים בתחום התעסוקה.

כל שרותי המרכז ניתנים למשתתפים ללא עלות”

רחיב עבדאללה

שותפים לעשייה