כסף רב מוצע למעסיקים באמצעות כלים אלו. מה הם הכלים וכיצד מפעילים אותם?

משרד הכלכלה מעמיד לרשות מעסיקים מספר כלים המיועדים לעודד הכשרה והעסקת משתתפים מהחברה הערבית. למרכזי ריאן נסיון רב בהגשת הבקשות והתאמת כל כלי למצב הספציפי של המעסיק. המרכזים מציעים שרות ליווי למעסיקים בכל תהליך הפניה, מילוי הטפסים, והגשת הבקשות למשרד. להלן הכלים הקלוונטיים בנושא תעסוקת ערבים. נא שימו לב! המידע המוצג כאן הוא חלקי ביותר. אין לקבל החלטות עיסקיות על בסיס מידע זה. לקבלת מידע מלא אנא פנו לנציג מרכז ריאן.

 • מסלול הכשרת עובדים תוך כדי עבודה בענפי התעשייה והשירותים  (On the Job Training) (הוראת מנכ"ל 1.2)
  • הכשרה המיועדת לעובדים חדשים
  • אורך ההכשרה בין 3 ל-6 חודשים לפי נושא ההכשרה
  • ניתן מימון של 2,000 ₪ לחודש עבור כל עובד בהכשרה וכן מימון של 3,000 ₪ עבור החונך.
    
 • כיתה במפעל
  •  הכשרת עובדים פוטנציאליים המיועדת לעובדים ללא הכשרה
  • ההכשרה מתבצעת במפעל אך ללא יחסי עובד-מעביד
  • תמורת מימון ההכשרה ע"י משרד הכלכלה, מתחייב המעביד להעסיק אחוז מוגדר של מסיימי ההכשרה. כמו כן ניתן בונוס השמה בהתאם לכמות המועסקים.
  • תלמידים ממשיכים לקבל קצבאות וכן דמי קיום, מענק התמדה, והחזר נסיעות
    
 • מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל (הוראת מנכ"ל 4.17)
  • במסלול זה, הנקרא  מסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך, יוכל להגיש בקשה לסיוע מי שבכוונתו להקים או להרחיב עסק בכל אזור באשר הוא, ובלבד שלפחות 90% מהעובדים בעסק החדש או מתוך העובדים שבהרחבה יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך. לצורך כך, אוכלוסיית הערבים בישראל נחשבת אוכלוסייה ששיעור השתתפותה בתעסוקה נמוך.
  • מספר עובדים מינימאלי – 5 עובדים. מבקש סיוע המתחייב להעסיק בדואים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב יוכל להעסיק מינימום של 3 עובדים.
  • לעסק העומד בתנאי הוראת מנכ"ל זה ינתן סיוע בגובה 17.5%-37.5% מגובה משכורתו של העובד (עד לתקרה של 15,000 ₪) למשך 30 חודש. גובה ההחזר משתנה לאורך התקופה.
    
 • מסלול סיוע לשילוב מתמחים ממגזר המיעוטים בתעשייה עתירת ידע (הוראת מנכ"ל 4.20)
  • מסלול זה מיועד לסייע להגברת שילוב סטודנטים מהחברה הערבית הלומדים מקצועות טכנולוגיים בתעשייה עתירת ידע. הסיוע ניתן עבור העסקת סטודנטים הלומדים מקצוע טכנולוגי ונמצאים בשנה השניה ואילך ללימודיהם (בתואר הראשון או השני)
  • מקצוע טכנולוגי הינו מקצוע בתחום המדעים המדוייקים והטכנולוגיים הנכלל בחוגי הלימוד בתארים  הבאים: מתמטיקה, פיסיקה, כימיה, מדעי החיים ומדעי כדור הארץ, הנדסה  מדעי המחשב והחוג להוראת המדעים.
  • סכום הסיוע בגין העסקת  מתמחה,יהיה בשיעורים הבאים מתוך עלות השכר של העובד ולא יעלה על תקרת עלות שכר של 13,000 ש"ח לחודש.
   • ב-12 החודשים הראשונים להעסקת המתמחה עד 30% .
   • החל מהחודש ה-13 עד לתום החודש ה- 24 להעסקה עד 20% .

למידע נוסף אנא פנו לרכז קשרי מעסיקים במרכז ריאן הקרוב אליכם. 

שותפים לעשייה